KVKK

Bu Veri Koruma Sözleşmesi ("Sözleşme"), Taraklı Termal ("Veri Sorumlusu") ile aşağıda belirtilen kişi veya kurum arasında ("Veri İlgilisi") kişisel verilerin korunması konusunda anlaşma sağlanmasını amaçlamaktadır.

  1. Taraflar

Veri Sorumlusu: Adı: Taraklı Termal Adresi: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

Veri İlgilisi: Adı: [Adı] Adresi: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

  1. Tanımlar

2.1. "Kişisel Veri" terimi, kişilerle ilişkilendirilebilen her türlü bilgiyi ifade eder. Bu, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, tıbbi bilgiler ve diğer tanımlayıcı bilgileri içerebilir.

2.2. "İşlenme" terimi, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, düzenlenmesi, kullanılması, açıklanması, aktarılması, silinmesi veya imha edilmesi dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işlenmesini ifade eder.

  1. Veri Koruma İlkeleri

Veri Sorumlusu, Veri İlgilisi'nin kişisel verilerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işleyecektir:

3.1. Yasallık, Hakkaniyet ve Şeffaflık: Kişisel veriler yasal olarak ve adil bir şekilde işlenecek ve Veri İlgilisi'ne açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi verilecektir.

3.2. Amaç Sınırlaması: Kişisel veriler, belirli ve meşru amaçlarla toplanacak ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

3.3. Veri Minimizasyonu: İşlenen kişisel veriler, amaçlar için gerekli olan minimum düzeyde tutulacak ve saklanacaktır.

3.4. Doğruluk: Kişisel veriler doğru ve güncel olacak, gerektiğinde düzeltilmeler yapılacaktır.

3.5. Saklama Süresi: Kişisel veriler, gerekli olduğu sürece ve yasal saklama sürelerine uygun olarak saklanacak ve daha sonra silinecektir.

3.6. Güvenlik: Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler alınacaktır.

  1. Veri İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Veri İlgilisi'nin kişisel verilerini işleyecektir:

[İşleme Amaçları buraya yazılır.]

  1. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Veri Sorumlusu, Veri İlgilisi'nin kişisel verilerini aşağıdaki durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır:

[Paylaşım Durumları buraya yazılır.]

  1. Veri İlgilisi Hakları

Veri İlgilisi, aşağıdaki haklara sahiptir:

6.1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı.

6.2. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenme hakkı.

6.3. Kişisel verilerinin doğru olup olmadığını kontrol etme ve düzeltme hakkı.

6.4. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı.

6.5. Kişisel verilerinin üçüncü taraflara aktarıldığı durumlarda bilgilendirme hakkı.

  1. Sorumluluk ve Uyuşmazlık Çözümü

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal yükümlülüklerine uygun olarak hareket edecektir. Ancak, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, taraflar mümkün olan en kısa sürede iyi niyetle çözüm bulmaya çalışacaklardır.

  1. Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Bu Veri Koruma Sözleşmesi, taraflar arasında imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve her iki tarafın yazılı bildirimiyle sona erecektir.

Bu genel veri koruma sözleşmesi taslağı, örneklendirme amacıyla sağlanmıştır. Gerçek bir sözleşme hazırlamadan önce, yerel yasalara, hukuki danışmanınıza ve işletmenizin spesifik gereksinimlerine dikkat etmek önemlidir.

Son Paylaşımlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?